Responsible Disclosure Melding

RESPONSIBLE DISCLOSURE MELDING

Unity Systems vindt het essentieel dat ICT-systemen veilig zijn en streeft een hoge beveiliging daarvan na. Toch kan het gebeuren dat er een zwakke plek in één van deze systemen voorkomt.

Kwetsbaarheden in ICT-systemen van Unity Systems

Indien u een zwakke plek in één van de ICT-systemen van Unity Systems heeft gevonden, horen wij dit graag van u. Zo kunnen wij zo snel mogelijk de benodigde maatregelen nemen om de gevonden kwetsbaarheid te verhelpen. Om op een verantwoorde manier om te kunnen gaan met gevonden kwetsbaarheden in de ICT-systemen, zijn er afspraken. Hieraan mag u Unity Systems houden wanneer u een zwakke plek aantreft in een van de systemen.

Unity Systems vraagt u:

 • Uw bevindingen te mailen naar ons emailadres.
 • Voldoende informatie geven om het probleem te reproduceren zodat Unity Systems het zo snel mogelijk kan oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
 • Contactgegevens achter te laten zodat Unity Systems met u in contact kan treden om samen te werken aan een veilig resultaat. Laat minimaal een email adres of telefoonnummer achter.
 • De melding zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid te doen.
 • De informatie over het beveiligingsprobleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost.
 • Verantwoordelijk om te gaan met de kennis over het beveiligingsprobleem door geen handelingen te verrichten die verder gaan dan noodzakelijk is om het beveiligingsprobleem aan te tonen.

 Vermijd dus in elk geval de volgende handelingen:

 • Het plaatsen van malware.
 • Het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens in een systeem (een alternatief hiervoor is het maken van een directory listing van een systeem).
 • Het aanbrengen van veranderingen in het systeem.
 • Het herhaaldelijk toegang tot het systeem verkrijgen of de toegang delen met anderen.
 • Het gebruik maken van het zogeheten “bruteforcen” van toegang tot systemen.
 • Het gebruik maken denial-of-service of social engineering.

Wat u mag verwachten:

 • Indien u bij de melding van een door u geconstateerde kwetsbaarheid in een ICT-systeem van Unity Systems aan bovenstaande voorwaarden voldoet, zal Unity Systems geen juridische consequenties verbinden aan deze melding.
 • Unity Systems behandelt een melding vertrouwelijk en deelt persoonlijke gegevens niet zonder toestemming van de melder met derden, tenzij dit wettelijk of uit hoofde van een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 • In onderling overleg kan Unity Systems, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid.
 • Unity Systems stuurt u binnen één werkdag een ontvangstbevestiging.
 • Unity Systems reageert binnen drie werkdagen op een melding met de beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Unity Systems houdt de melder op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • Unity Systems lost het door u geconstateerde beveiligingsprobleem in een systeem zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 60 dagen, op. In onderling overleg kan worden bepaald of en op welke wijze over het probleem, nadat het is opgelost, wordt gepubliceerd.
 • Unity Systems biedt een beloning als dank voor de hulp. Afhankelijk van de ernst van het beveiligingsprobleem en de kwaliteit van de melding, kan die beloning variëren van minimaal 50 tot maximaal 1000 euro. Het moet hierbij wel gaan om een voor Unity Systems nog onbekend en serieus beveiligingsprobleem.

Kwetsbaarheden in ICT-systemen van derden

Unity Systems hoort het ook graag als u een zwakke plek heeft gevonden in een systeem van de overheid of in een systeem met een vitale functie. Voor systemen van andere eigenaren/beheerders en of leveranciers dient u in eerste instantie de organisatie zelf te benaderen. Indien de organisatie niet of niet goed reageert, kunt u v op de hoogte brengen. Hierbij zal Unity Systems een rol als intermediair op zich nemen om gezamenlijk tot een resultaat te komen.

Voor meldingen over systemen van derden:

 • Reageert Unity Systems binnen drie werkdagen op een melding door contact op te nemen met de eigenaar en u een reactie te geven.
 • Is de eigenaar primair verantwoordelijk om de melder op de hoogte te houden van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • Zal Unity Systems de eigenaar helpen met advies zodat het beveiligingsprobleem zo snel mogelijk verholpen kan worden.
 • Vraag Unity Systems u om ons informatie door te geven of en hoe er al contact is geweest met de organisatie.